NB: aulaen på Domkirkeodden er stengt i januar og februar 2023, denne konserten spilles derfor i Hamar teater.

Duoen har samarbeida lenge, og særleg gjennom Karl Seglems arbeid med akustisk jazzkvartett. Sigurd Hole deltek også på fleire av den lange rekka med innspelingar og album-utgjevingar frå Seglems hand. Og Sigurd Hole har markert seg som ein eineståande solo-artist, improvisator og komponist gjennom sine solo-utgjevingar og sist Roraima. Begge har turnert verda rundt og i duo-samanheng har dei også kombinert inn Seglems poesi. Konserten vil vera ei samanhengande «reise» gjennom solo og duospel der poesi frå Karl Seglems nye diktsamling «Djup redsle. Djup ro» vil vera ein raud tråd. Diktsamlinga speglar klima og miljø-perspektiv som både Hole og Seglem gjennom sitt kunstnariske virke viser at dei er gjennomgripande opptekne av å forme og uttrykke noko om, gjennom sin kunst.