Plateslipp med internasjonalt ensemble!

Andreas Ulvo sin nyeste utgivelse har fått tittelen «Lost in space».  Tittelen spiller på verdensrommet, men også vårt eget indre rom, hvor musikken kan være et slags romfartøy for å frakte oss inn i oss selv.

I komposisjonene har Ulvo hentet inspirasjon fra både folkemusikk, klassisk musikk og jazz, i et sømløst og personlig uttrykk som gir rom for et variert og dynamisk lydbilde.

Covertekst:

«Man travelling to space, planting flags on the moon, 
bringing moon rocks home as souvenirs. 
The endless thirst for exploring the outside world.

Music is a travel inwards, into the inner space. 
It’s about the journey itself, 
letting yourself being lost in space for a while, 
not knowing where the solar winds may take you next.»